20.03.2018

Dla kogo opłaty za wycinkę drzew

       Klienci, którzy po raz pierwszy stają przed dylematem jak załatwić formalności związane z wycinką drzewa często obawiają się wysokich opłat.


Aby uciąć spekulacje wyjaśniamy, że na obecną chwilę kwestia opłat za usuwanie drzew jest unormowana Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów. Stawki opłat są ujednolicone czyli takie same w całej Polsce i cena za usunięcie drzewa jest najniższa od wielu lat. O wysokości aktualnie obowiązującej opłaty za wycięcie drzewa zadecydowały ekspertyzy i wyliczenia kosztów odtworzenia drzewa takiego samego gatunku i podobnej wielkości na podstawie cen materiału ze szkółki.


Opłaty te nie są stosowane w odniesieniu do osób fizycznych, gdy drzewa usuwane są na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą z nieruchomości będącej własnością tych osób.


Opłaty dotyczą instytucji i firm i są naliczane zgodnie z poniższą tabelą (zależą od obwodu pnia i rodzaju, gatunku drzew). Artykuł 83 ust. 3 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z roku 2013, poz.627, ze zmianami) przewidział możliwość udzielenia zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu pod warunkiem przesadzenia lub nasadzenia zastępczego . Liczba nasadzeń zastępczych nie może być mniejsza niż liczba usuwanych drzew lub krzewów. W praktyce wygląda to tak, że organ wydający pozwolenie nalicza opłaty za usunięcie drzew, jednak jej płatność odracza na okres 3 lat od terminu wskazanego do wykonania nasadzeń zastępczych. Umorzenie lub pobranie naliczonej opłaty zależy od zachowania żywotności posadzonych drzew.

Lp

Obwód pnia drzewa w cm mierzonego na wys 130 cm

Stawki w zł za 1 cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew

             1

                2

            3

        4

           5

kasztanowiec zwyczajny, klon jesionolistny, klon srebrzysty, platan klonolistny, robinia akacjowa, topola, wierzba

brzoza, czeremcha, czereśnia, daglezja, dąb czerwony, glediczja trójcierniowa, jesion, jodła – z wyjątkiem jodły koreańskiej, kasztan jadalny, kasztanowiec – pozostałe gatunki, klon czerwony, klon jawor, klon zwyczajny, lipa, metasekwoja chińska, modrzew, olcha, orzech, sofora chińska, sosna, sumak, świerk, wiąz, wiśnia – z wyjątkiem ałyczy i wiśni wonnej, żywotnik olbrzymi

ałycza, ambrowiec balsamiczny, buk pospolity, choina kanadyjska, cypryśnik błotny, dąb – z wyjątkiem dębu czerwonego, grab pospolity, grusza, jabłoń, jarząb pospolity, klon polny, kłęk amerykański, korkowiec amurski, leszczyna turecka, magnolia, miłorząb japoński, morwa, orzesznik, rokitnik zwyczajny, surmia, tulipanowiec amerykański, wiśnia wonna

cis, cyprysik, głóg, jałowiec, jarząb – pozostałe gatunki, jodła koreańska, oliwnik, żywotnik zachodni

rodzaje i gatunki drzew inne niż wymienione w grupach 1–4

1

do 100

12 zł/cm

25zł/cm

55zł/cm

170zł/cm

25zł/cm

2

od 101

15zł/cm

30zł/cm

70zł/cm

210zł/cm

30zł/cm