22.05.2018

Frezowanie pni

Frezowanie pnia po wycince 


Frezarka do pni, frez do pni, karczownik lub też niwelator do pni to nazwy określające maszynę niezbędną do rozdrabniania wgłębnego pni po wycince drzew. Za pomocą tego urządzenia można zniwelować pozostawiony pień zarówno nad powierzchnią jak i poniżej powierzchni gruntu. Frezowanie polega na kontrolowanym, płynnym skrawaniu powierzchni frezowanego pnia.Z uwagi na dużą różnorodność typów nie sposób wymienić ich wszystkich. Dostępne są frezarki holowane oraz samobieżne (na kołach lub gąsienicach). Istotna w branży zajmującej się wyciną drzew jest łatwość transportu i duże pole manewrowania w miejscu pracy (tereny miejskie, cmentarze). Istotnym parametrem są również: wysokość frezowania nad powierzchnią gruntu (do max 50 cm) oraz głębokość frezowania pod powierzchnią gruntu (do max 50-60 cm). Rzecz jasna parametry te są różne w zależności od modelu. Ubytek po wyfrezowanym pniu zasypuje się nawiezioną ziemią i zagospodarowywuje wg planów Frezowanie pni sprawdza się wzdłuż pasów drogowych, w parkach, na osiedlach, wzdłuż ciągów komunikacyjnych, na cmentarzach.

Cena usługi frezowania zazwyczaj ustalana jest na podstawie obwodu pnia (cena = obwód w cm x stawka za 1 cm). Przy zleceniu dla pojedynczych ilości pni trzeba liczyć się również z doliczeniem kosztów dojazdu.